Księgowość - Doradztwo - Optymalizacje - Audyt

Artykuły

3 lekcje dla szefów, jak traktować uzdolnionych pracowników

  1. Postaw talent na swoim piedestale - Kiedy natkniesz się na utalentowanego pracownika, rób wszystko, co trzeba, by go wspierać i dodawać mu otuchy. Traktuj go sprawiedliwie i rób to, co jest ważne dla niego i organizacji, przedkładając to nad własne interesy. Daj mu możliwość doskonalenia się i odnoszenia sukcesów, chroniąc, jeżeli coś mu nie wyjdzie. Czasami warto trochę się narazić, jeżeli naprawdę mamy dla kogo.

    Czytaj więcej: 3 lekcje dla szefów, jak traktować uzdolnionych pracowników

Wady dokumentu pełnomocnictwa a skuteczność czynności powziętych przez pełnomocnika

1. Wady dokumentu pełnomocnictwa mogą świadczyć o braku należytego umocowania tylko wówczas, kiedy wskazują na wadliwość samego umocowania. Przykładowo, jeżeli dokument pełnomocnictwa został podpisany przez stronę nienależycie reprezentowaną albo przez osobę, której woli co do prowadzenia działań przez określonego pełnomocnika nie sposób wywieść z innych okoliczności sprawy, zachodzi przyczyna nieważności postępowania wskazana w art. 379 pkt 2 KPC. Podobnie, jeżeli dokument pełnomocnictwa wskazuje inny zakres sprawy niż ten, którego w toku procesu dotyczą rzeczywiste działania pełnomocnika, a rozszerzenie umocowania nie będzie wynikało z zachowania samej strony, dojdzie do nieważności postępowania.

Czytaj więcej: Wady dokumentu pełnomocnictwa a skuteczność czynności powziętych przez pełnomocnika

Niepoinformowanie o nieobecności uzasadnia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Pracownik ma obowiązek zawiadomienia pracodawcy o przyczynie oraz przewidywanym czasie trwania nieobecności w pracy niezwłocznie, najpóźniej w drugim dniu nieobecności. Niewywiązanie się z tego obowiązku w terminie, o ile nie zachodzą wyjątkowe okoliczności, stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych, mogące uzasadniać nawet rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wyrok SN z 20.10.2015 r., III PK 8/15

Czytaj więcej: Niepoinformowanie o nieobecności uzasadnia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia